Historie

Kongerslev

Kongerslev er en by i Himmerland med 1.376 indbyggere (2017), beliggende 2 km syd for landsbyen Nørre Kongerslev, 23 km nord for Hadsund og 27 km sydøst for Aalborg. Byen ligger i Region Nordjylland og hører til Aalborg Kommune.

Kongerslev ligger i Sønder Kongerslev Sogn. Sønder Kongerslev Kirke ligger i den sydlige del af byen på en af bakkerne i det stærkt kuperede terræn, der omgiver byen. Kirken er opført i år 1550 og er speciel ved sit ottekantede tårn med pyramideagtigt tag.

Hvert år i august afholdes Kongerslev Heste- og Kræmmermarked, som arrangeres af Kongerslev Borgerforening og foruden handel byder på tivoli og musikalsk underholdning. Markedet besøges af op imod 50.000 gæster pr. år.

Omegnen

Ca. 5 km øst for byen strækker den 55 km² store Lille Vildmose sig langs Kattegat. Den enorme mose bruges til tørveudvinding i den nordlige del, mens den sydlige del har fået status af nationalpark med bl.a. vildtlevende dyr som traner, vildsvin og kronhjorte. Her er kun adgang på særlige vilkår.

7 km vest for byen finder man Lindenborg Gods, bygget i 1583. 3 km sydøst for byen ligger herregården Kongstedlund, opført i 1592 med en vestfløj i renæssancestil og en sydfløj bygget i bindingsværk.

Etymologi

Første del af navnet Kongerslev stammer fra det olddanske konung, som betyder "konge", mens lev betyder "arvegods".

Historie

Sydvest for Kongerslev ligger Kongerslev Hede, der er et bakkeområde på ca. 17 ha med seks gravhøje placeret rundt omkring i landskabet. Knap 1 km vest for Kongerslev findes langdyssen "Store Monshøj", der er ca. 65 m lang med to kamre indeni.

I 1682 bestod landsbyen af 22 gårde og 6 huse uden jord. Det samlede dyrkede areal udgjorde 935,9 tønder land skyldsat til 132,21 tønder hartkorn. Dyrkningsformen var græsmarksbrug med tægter.

I 1875 beskrives byen således: "Sønder-Kongerslev med Kirke, Præstegaard og Skole".

Jernbanen

Kongerslev havde station på Aalborg-Hadsund Jernbane (1900-69).

I 1901 blev byen beskrevet således: "Sønder-Kongerslev med Kirke, Præstegd., Skole, Andelsmejeri (Neptun) og Jærnbane- og Telegrafstation."

I 1944 blev der anlagt drejeskive på stationen pga. de mange godstog, der under krigen kørte i døgndrift med tørv fra Vildmosen til Aalborgs energiforsyning og cementfabrikker.

Navnet Jernbanegade minder om, hvor stationen lå, men den er revet ned, og der er bygget ældreboliger på stationsområdet. Gang- og cykelstien Hadsundruten går gennem Kongerslev, men ikke på banetracéet, som der kun er bevaret små stumper af i byen og den nærmeste omegn.

© 2019 Samråd 9293.